Podmínky použití webových stránek

PŘÍSTUP NA TYTO WWW STRÁNKY A POUŽITÍ TĚCHTO WWW STRÁNEK PODLÉHÁ NÁSLEDUJÍCÍM PODMÍNKÁM. PROSÍM POUŽÍVEJTE TYTO STRÁNKY POUZE TEHDY, POKUD S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE, NEBOŤ POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK BUDE AUTOMATICKY POVAŽOVÁNO ZA VYJÁDŘENÍ VAŠEHO SOUHLASU.

Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že používají tyto www stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Obsah těchto stránek je poskytován tak, jak je a jak je k dispozici. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací na těchto www stránkách. Obzvlášť si musíte být vědomi, že tyto informace už nemusí být aktuální. Ani Angelini Pharma Česká republika s.r.o. ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě, nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že jste se spoléhali na informace poskytované těmito www stránkami.

Pokud jsou podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazné. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu úplně. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek. Všechny ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Jejich kopírování, distribuce, úpravy nebo použití v pozměněné formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. zakázáno.

Odkaz/link na stránky Angelini Pharma Česká republika s.r.o. je možný pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nenese žádnou odpovědnost nebo záruky za obsah www stránek třetích stran, které odkazují na stránky Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazu však Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nedává žádné schválení jejich obsahu. Angelini Pharma Česká republika s.r.o. nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli jejich pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.